http://www.acfe.com/images/chapter-images/chapter-template-top-seal1a.jpg

http://www.acfe.com/images/chapter-images/chapter-template-top-curves.jpg

http://www.acfe.com/images/chapter-images/chapter-template-ffg.jpg

Robert Płaziak, CFE

 

http://www.acfe.com/images/chapter-images/chapter-template-top-seal2a.jpgHome

Kontakt

ACFE USA

 

 

 

 

ROBERT PŁAZIAK, CFE, CGAP, CICA

1975 do 1983

Szkoła podstawowa

1983 do 1988

Technikum Mechaniczne w Sanoku

1988 do 1994

Politechnika Rzeszowska, specjalizacja konstrukcje budowlane komputerowe wspomaganie projektowania na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska z wynikiem bardzo dobrym.

1992 do 1994

Studium nauczycielskie

 

- budownictwo

 

- matematyka

 

- informatyka

1994

Ukończyłem kurs w zakresie administracji zasobami sieci
i systemów komputerowych Novell Net Ware Administrator
i Service & Support 3.11 w Firmie

1995

Ukończyłem kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Rzeszowie

1996

Ukończyłem kurs Novell Net Ware 4.11

1996 do 1997

Studia podyplomowe na kierunku bankowość UMCS Rzeszów z wynikiem bardzo dobrym

Temat pracy dyplomowej „Weryfikacja metod wskaźnikowych oceny kondycji banków metodą Helwiga

1997

Ukończyłem kurs UNIX Fundamentals (HP Polska)

1997

Ukończyłem kurs Administratora systemu ZORBA 3000 dla banku PKO BP

1998

Ukończyłem kurs Administrator Techniczny systemu ZORBA 3000 dla PKO BP

1998

Ukończyłem kurs HP-UX System Administrator for Multiuser System (HP Polska)

1998

Ukończyłem kurs „Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej
w okresie zmian” dla średniej kadry kierowniczej PKO BP

1998

Ukończyłem kurs New functions and features of HP-UX (HP Polska)

2000

Ukończyłem kurs Administracji systemu i sieci HP-UX (HP Polska)

2002

Zarządzanie marketingowo sprzedażowe w oddziale banku

2000 - 2003

Studia doktoranckie na AE w Krakowie(studia na kierunku ekonomia, doktorat z zarządzania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, artykuły z zakresu zarządzania, analizy finansowej, procesów restrukturyzacji).

2003

Konferencja naukowa – publikacja „Metoda oceny oddziału operacyjnego banku jako alternatywa bankowych kontroli pełnych”

2005

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Zarządzanie Restrukturyzacją Przedsiębiorstw w Procesie Globalizacji Gospodarki” – publikacja w materiałach konferencji „Problemy alokacji personelu w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie bankowym”

2006

Konferencja Naukowa „Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań
i zagrożeń” – publikacja „Zarządzanie informacją w Banku”

2006

Szkolenia kadry kierowniczej PKO BP, „Rozwój zespołu”, „Rozwój menadżera”

2006

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących personelem

2007

Członek ACFE Polska i USA

2007

Certyfikat PIKW Kontrola Wewnętrzna i Audyt
w Przedsiębiorstwie, Audytor Wewnętrzny PIKW I stopnia, wpis na Krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych nr 1001/2007

2007

Certyfikat CFE w ACFE USA nr 517630

2008

Kandydat na członka RN nr dyplomu 4019/2008

2008

Szkolenie "Zasady Przygotowania Studium Wykonalności w ramach RPO"

2008

VII Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli wewnętrznej i Antykorupcji "Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Governance and Compilance Delivering the Future"

2009

The VIII International Congress on Internal Control, Audit, Anti-Fraud and Anti-Coruption Issues

2009

Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - ERM

2009

Studia podyplomowe Zarządzanie w Służbie Zdrowia WSIiZ w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym

2010

Studium Prawa Europejskiego Instytut Europejski - Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich

2010

IX Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji „Mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym i korupcji”

2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” - Krynica

2010

Auditor wewnętrzny ISO 9001

2010

Szkolenie „Zasady Poprawnej Realizacji Projektu w Ramach XII Osi Priorytetowej POIIŚ”

2010-2011

„Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny – kadry województwa podkarpackiego”

2011

Certyfikat PRINCE 2 Foundation Examination

2011

Członek IIA Polska

2011

Certyfikat CGAP w IIA USA nr 2526

2011

Zarządzanie projektami oraz należyte wykonywanie zobowiązań umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia programu Infrastruktura i Środowisko

2011

X Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji „Kontrola Wewnętrzna, Audyt, Governance i Compilance jako instrumentarium skutecznego przeciwdziałania Korupcji i Oszustwom”

2012

Konferencja „II Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce”

2012

Certyfikat CICA  (Certified Internal Controls Auditor) w IIC USA

2013

Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych (PIKW)

2013

XII Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji „Wyzwania XXI wieku dla kontroli wewnętrznej i audytu”

W roku 2003 ukończyłem studia doktoranckie na kierunku ekonomii za zgodą kierownika studiów realizuję przewód doktorski na Wydziale Zarządzania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.

Języki obce: angielski, francuski, rosyjski 

Kariera zawodowa 

1993 do 1994

Budimex Soft Rzeszów - handlowiec

1994 do 1996

Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku - nauczyciel

1994 do nadal

ABI i administrator sieci

1995 do 2007

PKO BP S.A. Oddział 1 w Sanoku - naczelnik

2002 do 2003

Wdrożenie systemu Finansowo księgowego
w SP ZOZ w Lesku

1994 do 2008

SP ZOZ w Sanoku - kierownik sekcji informatyki

2008 do 2014

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych SP ZOZ w Sanoku

2012 do 2014

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

2014 do nadal

Dyrektora SP ZOZ w Lesku

 

2007 do nadal

Audytor JFP – na zlecenie

 

Zainteresowania

Od najmłodszych lat po dzień dzisiejszy pasjonowało mnie lotnictwo. Od czwartej klasy szkoły podstawowej należałem do koła modelarstwa lotniczego. Przez szereg lat odnosiłem liczne sukcesy w tej dziedzinie, łącznie z uzyskaniem tytułu wicemistrza polski w modelarstwie kosmicznym i awansem do kadry Polski. Zgodnie z zainteresowaniami, w drugiej klasie szkoły średniej zostałem członkiem Aeroklubu Podkarpackiego i na przestrzeni siedmiu lat latałem uzyskując licencję pilota szybowcowego oraz drugą klasę wyszkolenia. Zdobyłem przy tym srebrną odznakę pilota szybowcowego. Równolegle z zainteresowaniem lotnictwem, szło zainteresowanie informatyką. Wiązało to ze sobą konieczność znajomości języka angielskiego. Obecnie moje zainteresowania zostały w pewnym stopniu podporządkowane pracy zawodowej. Połączenie ekonomi z informatyką, jest niezwykle przydatnym połączeniem. Daje dużo możliwości, ułatwia organizację pracy, oraz zwiększa szybkość uzyskiwania potrzebnych informacji. Studia doktoranckie są naturalną kontynuacją zainteresowania ekonomią, oraz zarządzaniem i bankowością. W chwili obecnej moje zainteresowania to wykorzystanie wiedzy zdobytej jeszcze w okresie studiów z zakresu budownictwa w trakcie realizacji pomysłu na własny dom i ogród. Interesuje mnie również dobry film, muzyka i literatura z nurtu fantasy. Najważniejsza dla mnie jest jednak rodzina i jej poświęcam najwięcej czasu wolnego. Wychowanie dzieci jest zajęciem niezwykle absorbującym i jednocześnie dającym wiele przyjemności i satysfakcji.

robert@plaziak.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ARTYKUŁY i PUBLIKACJE

Metoda oceny oddziału operacyjnego przedsiębiorstwa bankowego jako alternatywa
„bankowych kontroli pełnych“

 

Problem alokacji personelu w restrukturyzowanym
przedsiębiorstwie bankowym

 

Zarządzanie informację w „BANKU”

 

http://www.cfe.plaziak.pl/pliki/publikacja_2_small.jpghttp://www.cfe.plaziak.pl/pliki/publikacja_3_small.jpg

http://www.cfe.plaziak.pl/pliki/publikacja_4_small.jpghttp://www.cfe.plaziak.pl/pliki/publikacja_1_small.jpg